Geslaagde Partnerdag Food en Fresh Lab op 1 april 2015

Gepubliceerd op 03-04-2015

Op 1 april jl. heeft heeft het Food en Fresh Lab weer een Partnerdag georganiseerd. Een event waarop iedereen is uitgenodigd die in enige wijze een bijdrage heeft gehad om het Food & Fresh Lab te krijgen waar het nu is. Als dank hiervoor én om vooruit te kijken naar de verdere toekomst hebben we, samen met onze partners een inspirerende middag beleefd.

Thema's

Deze inspirerende middag stonder er 4 thema's centraal: Terugkijken, Vooruitkijken, Inspireren en Bedanken. Nadat Jan Krol (Directeur) alle aanwezigen welkom had geheten gaf Joep van der Steen (Projectleider) een korte terugblik vanaf de wieg tot aan vandaag om aansluitend de focus naar de toekomst toe te lichten. Hierop aansluitend heeft Ivo Ploegsma (Voorzitter Stuurgroep) ons een diepere inkijk gegeven over de samenstelling en noodzaak van de stuurgroep.

Inspiratie

Na deze ontvangst en introductie zijn we begonnen met een inspiratief gedeelte, waarbij twee gastsprekers hun licht lieten schijnen op de branche:

Kees De Gooijer (Chief Inspiration Officer bij TKI) gaf ons een interessante doorkijk naar het Topsectorenbeleid en de bijhorende Innovatie die daarmee gepaard gaat. 

Fred Bergman (Carrezzo Nutrition) heeft ons bijgepraat over een innovatieve productlijn waarbij eiwitverrijking centraal stond.

Werksessie

Na deze frisse en verhelderende kijk op zaken was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Na een korte inleiding door Cor Koning (Teamleider Food) zijn onze partners zijn in een werksessie uiteen gegaan om te doen waar zij goed in zijn: de daad bij het woord voegen. Op basis van enkele stellingen hebben zij gebrainstormt over het programma voor de volgende (school)jaren. Eenieder zag voor zichzelf een rol weggelegd binnen het toegelichte programma, varierend van het geven van gastlessen, meedenken in technologische aspecten, tot het fysiek ter beschikking stellen van diverse apparatuur. Hieruit blijkt direct hoe pragmatisch, meedenkend en enthousiast onze partners zijn! Met hun hulp kunnen wij doorpakken en ons programma neerzetten en uitbreiden.

Afsluitend

Na een kort bezoek aan 'de plek waar het uiteindelijk om draait: het Food & Fresh Lab', hebben we gezamelijk informeel bijgepraat en onze ervaringen gedeeld. Heel fijn en goed om te zien dat onze partners elkaar  gemakkelijker vinden en aanspreken, zodat we ook op deze wijze het platvorm zijn waar zij elkaar tegenkomen, contacten leggen en mogelijk zaken kunnen doen. Aan de feedback maken we op dat iedereen enthousiast is en blijft en dit concept wil blijven ondersteunen om zo door te ontwikkelen tot een onmisbaar kenniscentrum in deze bruisende Food regio.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde dag, waarvoor we alle betrokkenen en vooral onze aanwezige partners, nogmaals hartelijk willen bedanken!

Terug naar het nieuwsoverzicht