Versnellingsagenda voor eiwitinnovaties

Gepubliceerd op 01-07-2011

Uitnodiging om samen te werken aan de versnellingsagenda voor eiwitinnovaties

ministerie_van_economische_zaken_landbouw_en_innovatie.jpegthebridge.png

 

 

 

Uitnodiging om samen te werken aan de versnellingsagenda voor eiwitinnovaties

Koplopers in eiwitinnovaties kunnen hun positie versterken door kansen op te zoeken om verder te versnellen. Die kansen zitten onder andere in nieuwe toepassingen van technologieën, nieuwe mogelijkheden om grondstoffen efficiënt te benutten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarbij helpt het aanzienlijk als de overheid meehelpt om belemmeringen weg te nemen.

Het ministerie van EL&I heeft The Bridge Business innovators gevraagd om samen met het bedrijfsleven een versnellingsagenda voor eiwitinnovaties vorm te geven, waarmee bedrijven hun koploperspositie kunnen verstreken. Deze agenda sluit aan op de ambities van de topgebieden agro-food, tuinbouw en chemie en wordt gepresenteerd op een conferentie op 15 november 2011.

Het doel van de versnellingsagenda:

* versnellingskansen voor eiwitinnovaties opzoeken en benutten om producten een commercieel succes te maken op de markt (b2b en consumer)

* drempels voor versnelling van projecten identificeren en wegnemen (regelgeving, financiering, publieke perceptie etc.)

* kennis ontwikkelen en kennisproducten naar de praktijk doorvertalen, zodat Nederland voorop blijft lopen op het gebied van eiwitinnovaties

Inhoudelijk werken we aan deze doelen in vier verschillende werkgroepen:

* innovatieve eiwitingrediënten (o.a. voor hybride producten)

* bioraffinage (plantaardige en dierlijke bronnen)

* diervoeders (inclusief nieuwe bronnen als algen en insecten)

* plantaardige vleesvervangers (inclusief lokale eiwitbronnen, zoals peulvruchten)

 

Voor elke groep zoeken we nu vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die deze versnellingsagenda mee willen vormen vanuit hun eigen ambitie als koploper op innovatie en verduurzaming

 

Hoeveel tijd vraagt dit?

* een paar uur voorbereidend werk

* een werkgroep sessie in september (halve dag)

* een werkgroep sessie in oktober (halve dag)

* daarnaast bent u welkom op de conferentie op 15 november 2011

 

Wat levert dit voor u op?

* samen met andere bedrijven kansen ontdekken en van elkaar leren

* samen impuls geven aan versnellingskansen

* werken aan concrete versnellingsresultaten op korte termijn voor zowel grote bedrijven als het   MKB

* een versnellingsagenda eiwitinnovaties ván en door het bedrijfsleven, die aansluit bij de strategie en ambities van de topsectoren

 

Datum werkgroepsessies

* diverse data in september & oktober 2011

 

Locatie

* Den Haag / Amersfoort

Graag zouden we samen met u de eiwitinnovaties in Nederland succesvol willen versnellen! Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Nanning de Jong of Freija van Duijne. We hopen u op één van de werksessies te mogen begroeten!

ir. Nanning de Jong                                            dr. Freija van Duijne

Projectleider                                                      Programma Duurzame Voedselsystemen

The Bridge business innovators                           Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie 

nanningdejong@thebridge.nl                              freija.van.duijne@vwa.nl

tel: (+31) 6 12848976                                         tel (+31) 6 52527899

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht